luni, 31 iulie 2017

BISERICA PIETRARII DE SUS


Biserica de lemn din Pietrarii de Sus se află în localitatea Pietrarii de Susjudețul Vâlcea. Biserica a fost ridicată în anul 1865. Se distinge prin sculptura valoroasă a iconostasului, pisania din vremea domnitorului Alexandru Ioan Cuza și prin pictura murală de factură clasică semnată de N. Constandinescu zugravu. Biserica nu este înscrisă pe noua listă a monumentelor istorice, deși valențele ei o recomandă cu prisosință.
Anul ridicării bisericii a fost însemnat pe peretele interior, de-a stânga și de-a dreapta intrării. Textul pisaniei, scris în slova veacului 19, în noua grafie latină, oferă o întâlnire cu farmecul limbii române din epocă. Pisania se poate citi astfel: „ Acest sf. și Dndzeesc monument sau rădicat în dzilele pre înălțatului nostru dn. Alecsandru Ioan Cuza, cu blagoslovenie pre sf. sale episcopul Rîmnicului Vâlci și Noului Severin d.d. Calinic la anul de la HS. 1865 cu cheltuiala rb.lui Dz. Toma ereu, Marica ereița, Dumitru ereu, Costandina ereița, Radu ereu, Ion Pătrașiu, Nicolae Pavel, ...”
Imagini pentru iserica de lemn din Pietrari de sus

Localitatea Pietrarii de Sus este un sat al comunei Pietrari și nu trebuie confundată 
cu sartul Pietrari din comuna Costești din același județ Vâlcea.  


Imagini pentru iserica de lemn din Pietrari de sus
Biserica de lemn din Pietrarii de sus - iconostas
.


luni, 17 iulie 2017

BISERICA "44 IZVOARE" - VÂLCEA


Nordul Olteniei este atât de bogat în locașuri creștin ortodoxe încât se poate compara cu Muntele Athos, sau cu Meteora gracă. Comuna Costești aflată chiar la poalele unor munți minunați beneficiază de numeroase monumente istorice pe lângă cadrul natural deosebit. Românii au binecuvantat locul cu două manstiri și 10 biserici, plus două capele, o pestera a Liliecilor, fapturi ciudate în slujba cinstitului Grigore Decapolitul, muzeul Trovanților, unici in Europa ca forme si compozitie, Parcul National Buila-Vânturarița, trasee și peșteri și peisaje răpitoare, ca de poveste.
Comuna Costești este compusă din patru sate: Costesti, care este și centrul asezării, Văratici, Bistrița și Pietreni. Comuna, pe lângă faptul că este așezată într-o zonă muntoasă mirifică, are și o istorie ce se intinde, așa cum arată mărturiile arheologice, pe mai multe milenii. Cu toate acestea, prima atestare documentară a Costeștilor a apărut într-un hrisov emis de domnitorul Neagoe Basarab la data de 11 octombrie 1512.
Comuna Costesti atrage nu numai prin frumusetea naturii, ci si prin zestrea culturală, prin monumentele istorice și lăcașurile ei de cult. Pe teritoriul comunei se află o serie de monumente istorice de o importanta deosebită privind cultura și civilizația romanească: Mănăstirea Bistrița (1494), Mănăstirea Arnota (1634), Schitul Păpușa (sec.al 16-lea), Biserica din Peșteră (1633), Biserica Sfintii Ingeri (sec.al 17-lea), Biserica Peri (1689), Biserica Ciorobești (1750), Biserica Grușețu (1801), Biserica Grămești (1664) și Biserica 44 de izvoare (1701).
Biserica 44 de Izvoare este situată în satul Pietreni, la extremitatea nord-vestică a acestuia, și la poalele Munților Buila-Vânturarița,fiind înconjurată de codrii seculari și livezi de pruni și meri. Biserica se află pe malul stîng al râului Costești, la ieșirea acestuia din Cheile cu acelasi nume.
Numele bisericii - "44 de izvoare" - vine probabil de la mulțimea izvoarelor ce se găsesc în zonă. Chiar în comuna Costești se găsesc mai multe izvoare minerale cu calități vindecătoare, de care nu mai stiu decât localnicii. Pe vremuri, în localitate a funcționat și o bază de tratament care este acum în paragină
La început biserica a fost metoc al Mănăstirii Bistrița, fiind cunoscută sub numele de "Schitul de sub Piatră". Schitul este atestat documentar din anul 1701 conform inscripției de la intarare. Aceasta biserică a fost construită de egumenul Ștefan al Mănăstirii Bistrița, și poartă haramul Sfântul Ierarh Nicolae. Din vechiul schit nu s-a mai păstrat decât biserica și un zid de incintă.
            Biserica 44 de Izvoare este o biserică simplă, în formă de navă, cu pridvor închis parțial (ulterior), naos și altar, având ca ornamentație exterioară câteva brâuri de caramidă aparentă și pe zidul de vest cu icoana Sfântului Ștefan. Ea este acoperită cu șiță, acoperișul în patru ape fiind de o zveltețe foarte elegantă.
            Pictura interioară este opera pictorului bistrițean Efrem Zugravul. Pictura este, din păcate, deteriorată în urma fisurării pereților, ca urmare a zguduirilor produse de exploziile din cariera de piatră Bistrița, aflată în apropiere. Același fenomen distructiv se resimte și la Mănăstirea Arnota din apropiere.

            Biserica a fost vizitată de regele Carol I si de Alexandru Odobescu. De la biserică, pe o poteca înspre nord-vest, se poate ajunge, după cinci minute de urcuș, în Cheile Costeștilor.

Nordul Olteniei este atât de bogat în locașuri creștin ortodoxe încât se poate compara cu Muntele Athos, sau cu Meteora gracă. Comuna Costești aflată chiar la poalele unor munți minunați beneficiază de numeroase monumente istorice pe lângă cadrul natural deosebit. Românii au binecuvantat locul cu două manstiri și 10 biserici, plus două capele, o pestera a Liliecilor, fapturi ciudate în slujba cinstitului Grigore Decapolitul, muzeul Trovanților, unici in Europa ca forme si compozitie, Parcul National Buila-Vânturarița, trasee și peșteri și peisaje răpitoare, ca de poveste.
Comuna Costești este compusă din patru sate: Costesti, care este și centrul asezării, Văratici, Bistrița și Pietreni. Comuna, pe lângă faptul că este așezată într-o zonă muntoasă mirifică, are și o istorie ce se intinde, așa cum arată mărturiile arheologice, pe mai multe milenii. Cu toate acestea, prima atestare documentară a Costeștilor a apărut într-un hrisov emis de domnitorul Neagoe Basarab la data de 11 octombrie 1512.
Comuna Costesti atrage nu numai prin frumusetea naturii, ci si prin zestrea culturală, prin monumentele istorice și lăcașurile ei de cult. Pe teritoriul comunei se află o serie de monumente istorice de o importanta deosebită privind cultura și civilizația romanească: Mănăstirea Bistrița (1494), Mănăstirea Arnota (1634), Schitul Păpușa (sec.al 16-lea), Biserica din Peșteră (1633), Biserica Sfintii Ingeri (sec.al 17-lea), Biserica Peri (1689), Biserica Ciorobești (1750), Biserica Grușețu (1801), Biserica Grămești (1664) și Biserica 44 de izvoare (1701).
Biserica 44 de Izvoare este situată în satul Pietreni, la extremitatea nord-vestică a acestuia, și la poalele Munților Buila-Vânturarița,fiind înconjurată de codrii seculari și livezi de pruni și meri. Biserica se află pe malul stîng al râului Costești, la ieșirea acestuia din Cheile cu acelasi nume.
Numele bisericii - "44 de izvoare" - vine probabil de la mulțimea izvoarelor ce se găsesc în zonă. Chiar în comuna Costești se găsesc mai multe izvoare minerale cu calități vindecătoare, de care nu mai stiu decât localnicii. Pe vremuri, în localitate a funcționat și o bază de tratament care este acum în paragină
La început biserica a fost metoc al Mănăstirii Bistrița, fiind cunoscută sub numele de "Schitul de sub Piatră". Schitul este atestat documentar din anul 1701 conform inscripției de la intarare. Aceasta biserică a fost construită de egumenul Ștefan al Mănăstirii Bistrița, și poartă haramul Sfântul Ierarh Nicolae. Din vechiul schit nu s-a mai păstrat decât biserica și un zid de incintă.
            Biserica 44 de Izvoare este o biserică simplă, în formă de navă, cu pridvor închis parțial (ulterior), naos și altar, având ca ornamentație exterioară câteva brâuri de caramidă aparentă și pe zidul de vest cu icoana Sfântului Ștefan. Ea este acoperită cu șiță, acoperișul în patru ape fiind de o zveltețe foarte elegantă.
            Pictura interioară este opera pictorului bistrițean Efrem Zugravul. Pictura este, din păcate, deteriorată în urma fisurării pereților, ca urmare a zguduirilor produse de exploziile din cariera de piatră Bistrița, aflată în apropiere. Același fenomen distructiv se resimte și la Mănăstirea Arnota din apropiere.
            

Biserica 44 de Izvoare - Costesti, Valcea

Biserica 44 de Izvoare - Pietreni.
Biserica 44 de Izvoare - Costesti, Valcea

Biserica 44 de Izvoare - Costesti, Valcea

Biserica 44 de Izvoare - Pietreni
Imagini pentru Biserica 44 izvoare

sâmbătă, 15 iulie 2017

MĂNĂSTIREA CORNETU


Mănăstirea Cornetu de azi, mănăstire de maici, cu hramul „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” a fost la început schit de călugări. Este amplasată pe șoseaua Râmnicu Vâlcea – Sibiu, la cca 50 km nord de Râmnicu Vâlcea, în satul Călinești, oraș Brezoi, la poalele muntelui Cornetu.
Mănăstirea se află pe malul drept al Oltului și datează din sec.al 17-lea, fiind o ctitorie a marelui vornic Mareș Bajescu, mare feudal și apropiat al familiei Cantacuzinilor. Alegerea locului s-a făcut cu atenție căci, pe de o parte era apropiat de pământurile sale, iar pe de altă parte avea o poziție ferită din calea ochilor unor rău voitori, însă apropiat de granița cu Transilvania, oferind astfel un refugiu ideal pentru ctitor și familia sa în vremurile de restriște ce aveau să vie.
Este un monument arhitectonic al Țării Românești din sec.al 17-lea despre care N. Ghika-Budești spunea că este dintre cele mai interesante ca plan și dintre cele mai pitorești din această vreme, ca arhitectură exterioară.
Conform pisaniei originale, sculptata in piatra de Albesti, arata ca data a terminarii lucrarilor ziua de 29 august 1666, in timpul domniei lui Radu Leon. Autorul pisaniei este un anume popa Stan din Băjești, același care a semnat și pisania mănăstirii Aninoasa, mai târziu cu 11 ani, dar și textul unei cruci de piatră din Budeasa.
Incă înainte de a se fi terminat lucrul la biserică, Mareș Băjescu, printr-un act datat 15 martie 1666, a înzestrat schitul cu satul Copăceni și munții Sașa și Cornetu (cumpărate cu nici o lună înainte de danie) precum și ocini în PripoareTitești, Ostrov.
Ansablul arhitectonic este format dintr-o incintă de piatră de formă pătrată pe care se situează chiliile. La 3 colțuri ale incintei se ridică turnuri poligonale, iar la colțul din sud-est un foișor. In mijlocul curții incintei se află biserica, singura de altfel care mai păstrează forma originară.
Construită pe un plan trilobat cu un turn-clopotniță cu opt laturi pe pronaos (accesul se face pe o scăriță aflată pe latura de nord) și turla Pantocratorului cu zece laturi pe care sunt situate ferestre înguste. Zidul este din cărămidă așezată orizontal și panouri de tencuială fiind împărțit de un brâu dublu de cărămidă aparent rotunjită care, pe fațada vestică înconjoară nișa icoanei de hram.
Cornișa este realizată din cărămidă aparentă dispusă în formă de dinți de fierăstrău, sub aceasta se află un rând de butoni și o friză de teracotă smălțuită încadrată de cărămizi așezate pe muchie. Soclul este proeminent fiind realizat din bolovani de munte în casete de cărămidă.
Interiorul este reprezentativ pentru bisericile tradiționale, cu zidul plin ce desparte naosul de pronaos.
Schitul inițial a fost ctitorit, așa cum s-a spus de vornicul Mares Bajescu si soția sa Maria, în anul 1666. In anul 1761, în timpul domniei lui Constantin Mavrocordat, un anume Alecse, căpitan za Loviște, pune să se refacă pictura altarului de către zugravii Mihai, Radu și Iordache așa cum rezultă dintr-o altă pisanie situată în colțul de sud-est al naosului.
Un alt moment important din istoria schitului în reprezintă incendiul din 1808 care distruge aproape complet biserica și chiliile, o perioadă de timp viața monahală fiind întreruptă. Abia în 1835 noul stareț Irimah pune să se refacă clădirile și pictura murală.
In perioada 1864-1949 biserica este administrată de către Eforia Spitalelor Civile din București care în 1885 finanțează construirea iconostasului din lemn de stejar; un an mai târziu fiind pictate în ulei și icoanele de lemn. Tot instituția ce patronează schitul în cooperare cu Direcția Monumentelor refac între anii 1923-1925 cupola turlei și altarul dărâmate de obuze de altilerie în timpul luptelor din anul 1916.
In anul 1898 s-a construit calea ferată pe firul văii Oltului și tunelul care trece pe sub porțile din fata bisericii, a necesitat demolarea chiliilor. Din vechile clădiri a rămas numai un foișor, și  zidurile și turnurile de apărare de la nord și est de biserică. Cupola și o parte din altar au fost demolate între 1916-1918 și refăcute între anii 1923-1925. Ultima restaurare a acestui monument istoric s-a făcut în anul 1960 de către Direcția Monumentelor Istorice, ocazie cu care s-a restaurant și picture murală.
Biserica este înaltă, cu ziduri foarte groase din piatră. Interiorul este compartimentat în altar, naos și pronaos; are doua turle, una pe naos si a doua pe pronaos. Zidurile exterioare au alternanță de tencuială și caramidă aparentă. De jur împrejur se află un brâu înflorat prin vopsele.
Mănăstirea Cornetu de azi, mănăstire de maici, cu hramul „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” a fost la început schit de călugări. Este amplasată pe șoseaua Râmnicu Vâlcea – Sibiu, la cca 50 km nord de Râmnicu Vâlcea, în satul Călinești, oraș Brezoi, la poalele muntelui Cornetu.
Mănăstirea se află pe malul drept al Oltului și datează din sec.al 17-lea, fiind o ctitorie a marelui vornic Mareș Bajescu, mare feudal și apropiat al familiei Cantacuzinilor. Alegerea locului s-a făcut cu atenție căci, pe de o parte era apropiat de pământurile sale, iar pe de altă parte avea o poziție ferită din calea ochilor unor rău voitori, însă apropiat de granița cu Transilvania, oferind astfel un refugiu ideal pentru ctitor și familia sa în vremurile de restriște ce aveau să vie.
Este un monument arhitectonic al Țării Românești din sec.al 17-lea despre care N. Ghika-Budești spunea că este dintre cele mai interesante ca plan și dintre cele mai pitorești din această vreme, ca arhitectură exterioară.
Conform pisaniei originale, sculptata in piatra de Albesti, arata ca data a terminarii lucrarilor ziua de 29 august 1666, in timpul domniei lui Radu Leon. Autorul pisaniei este un anume popa Stan din Băjești, același care a semnat și pisania mănăstirii Aninoasa, mai târziu cu 11 ani, dar și textul unei cruci de piatră din Budeasa.
Incă înainte de a se fi terminat lucrul la biserică, Mareș Băjescu, printr-un act datat 15 martie 1666, a înzestrat schitul cu satul Copăceni și munții Sașa și Cornetu (cumpărate cu nici o lună înainte de danie) precum și ocini în PripoareTitești, Ostrov.
Ansablul arhitectonic este format dintr-o incintă de piatră de formă pătrată pe care se situează chiliile. La 3 colțuri ale incintei se ridică turnuri poligonale, iar la colțul din sud-est un foișor. In mijlocul curții incintei se află biserica, singura de altfel care mai păstrează forma originară.
Construită pe un plan trilobat cu un turn-clopotniță cu opt laturi pe pronaos (accesul se face pe o scăriță aflată pe latura de nord) și turla Pantocratorului cu zece laturi pe care sunt situate ferestre înguste. Zidul este din cărămidă așezată orizontal și panouri de tencuială fiind împărțit de un brâu dublu de cărămidă aparent rotunjită care, pe fațada vestică înconjoară nișa icoanei de hram.
Cornișa este realizată din cărămidă aparentă dispusă în formă de dinți de fierăstrău, sub aceasta se află un rând de butoni și o friză de teracotă smălțuită încadrată de cărămizi așezate pe muchie. Soclul este proeminent fiind realizat din bolovani de munte în casete de cărămidă.
Interiorul este reprezentativ pentru bisericile tradiționale, cu zidul plin ce desparte naosul de pronaos.
Schitul inițial a fost ctitorit, așa cum s-a spus de vornicul Mares Bajescu si soția sa Maria, în anul 1666. In anul 1761, în timpul domniei lui Constantin Mavrocordat, un anume Alecse, căpitan za Loviște, pune să se refacă pictura altarului de către zugravii Mihai, Radu și Iordache așa cum rezultă dintr-o altă pisanie situată în colțul de sud-est al naosului.
Un alt moment important din istoria schitului în reprezintă incendiul din 1808 care distruge aproape complet biserica și chiliile, o perioadă de timp viața monahală fiind întreruptă. Abia în 1835 noul stareț Irimah pune să se refacă clădirile și pictura murală.
In perioada 1864-1949 biserica este administrată de către Eforia Spitalelor Civile din București care în 1885 finanțează construirea iconostasului din lemn de stejar; un an mai târziu fiind pictate în ulei și icoanele de lemn. Tot instituția ce patronează schitul în cooperare cu Direcția Monumentelor refac între anii 1923-1925 cupola turlei și altarul dărâmate de obuze de altilerie în timpul luptelor din anul 1916.
In anul 1898 s-a construit calea ferată pe firul văii Oltului și tunelul care trece pe sub porțile din fata bisericii, a necesitat demolarea chiliilor. Din vechile clădiri a rămas numai un foișor, și  zidurile și turnurile de apărare de la nord și est de biserică. Cupola și o parte din altar au fost demolate între 1916-1918 și refăcute între anii 1923-1925. Ultima restaurare a acestui monument istoric s-a făcut în anul 1960 de către Direcția Monumentelor Istorice, ocazie cu care s-a restaurant și picture murală.
Biserica este înaltă, cu ziduri foarte groase din piatră. Interiorul este compartimentat în altar, naos și pronaos; are doua turle, una pe naos si a doua pe pronaos. Zidurile exterioare au alternanță de tencuială și caramidă aparentă. De jur Împrejur se află un brâu înflorat prin vopsele.

Imagini pentru MĂNăSTIREA CORNETU

Imagini pentru MĂNăSTIREA CORNETU

Imagine similară

Imagini pentru MĂNăSTIREA CORNETU

Imagini pentru MĂNăSTIREA CORNETU

Imagini pentru MĂNăSTIREA CORNETU